märts 3 17

EAS-i toetus projektile “Disain”

hims

EAS toetas Teadmiste ja oskuste arendamise meetme raames Helmetal IMS OÜ projekti “Disain” perioodil 20.06.2014 – 15.10.2014.

 

perioodil 20.06.2014 – 15.10.2014.